DNV nieuwe ISO DNV nieuwe ISO

Nu in BouwBelang

Doen is leren 

En verder:
+ Afscheid Henk Klein Poelhuis
+ Kamerleden: ruim baan mkb
+ Kleinschalig wonen in Tiny house 

Slagvaardig en zelfbewust

Slagvaardig en zelfbewust. Met die woorden opende ik mijn column in de eerste uitgave van BouwBelang in 2008 en ik wil daar achteraf graag aan toevoegen: doelgericht. Sinds die eerste keer, toen de AFNL net was opgericht, heb ik 56 keer inhoud mogen geven aan het voorwoord van ons relatiemagazine, dat in zekere zin het vlaggenschip is in de communicatie met onze achterban, met politici en met allen die het mkb in de bouw en infra een warm hart toedragen. 56 keer en daar blijft het bij, want dit is de laatste keer dat ik het woord tot u richt.

Slagvaardig, zelfbewust en doelgericht. Dat zijn eigenschappen van ras mkb-ondernemers. Eigenschappen die ze aan de dag leggen bij de uitoefening van hun vak. Ze weten wat ze willen en langs welke weg ze dat doel bereiken willen. Mis je die gedrevenheid, dan kun je beter een betrekking in vaste dienst zoeken.

Het heeft lang geduurd, voordat een brede laag van mkb-bouwondernemers diezelfde eigenschappen aan de dag heeft gelegd om op te komen voor hun belangen. Natuurlijk, men was er wel van overtuigd, dat het zinvol is dat je een branchevereniging in het leven roept, maar die was toch vooral op clubvorming van de beroepsgroep gericht. Het lidmaatschap bezorgde je een zekere status en identiteit. De branchevereniging als verre nazaat van het aloude gilde.

Het idee, dat meerdere brancheverenigingen van (gespecialiseerde) mkb-ondernemers zich verenigen in een koepel om invloed te kunnen uitoefenen op specifieke wet- en regelgeving die betrekking hebben op uw sector is geboren met de oprichting van de AFNL. Er is weliswaar een koepel als MKB Nederland die dat doet voor alle Nederlandse mkb’ers en ook de grote bouwondernemingen beschikten altijd al over een effectieve lobby. Maar een krachtige zelfbewuste, krachtdadige en doelbewuste lobby voor de mkb’er in de bouwsector richting wet-  en regelgever, is als eerste opgepakt door de Aannemersfederatie. En ik ervaar het als een voorrecht dat ik daaraan mijn steentje heb mogen bijdragen.

Het ga u goed en wellicht zien we elkaar nog eens bij deze of gene gelegenheid.

 

Henk Klein Poelhuis, voorzitter Aannemersfederatie Nederland