DNV nieuwe ISO DNV nieuwe ISO

Nu in BouwBelang

Doen is leren 

En verder:
+ Afscheid Henk Klein Poelhuis
+ Kamerleden: ruim baan mkb
+ Kleinschalig wonen in Tiny house 

Regeerakkoord

We hebben er lang op moeten wachten, maar er is nu dan een Regeerakkoord. Wat gaat dit de komende jaren opleveren voor de bouw? Het beeld is gemengd. Voor de woningbouw is er weinig goeds te melden, maar voor de infrastructuur is het beeld wel positief.

De woningmarkt wordt in het akkoord helaas weer vooral vanuit de fiscaliteit benaderd, waarbij deze gezien wordt als een sector waar budgettair wat te halen is. Er zijn twee slagen die hier worden gemaakt. De eerste is de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2020 gaat het tarief in de hoogste schijf hier met 3%-punt per jaar omlaag. Zo loop je dan in vier jaar naar een maximaal tarief van 37%. 

Deze aanpassing zal de woningvraag drukken, maar de effecten zijn naar verwachting niet groot. Ten eerste raakt het beleid jonge huishoudens maar in beperkte mate omdat zij doorgaans niet in de hoogste tariefschijf vallen. De effecten vallen verder mee omdat de effectieve renteaftrek al sterk was ingeperkt door eerder maatregelen. Ook is de rente momenteel laag, zodat ook het belang van (beperking van) de renteaftrek beperkt is. 


Bij het laatste punt moet wel worden bedacht dat dit niet zo hoeft te blijven. Als rond 2020 de woningmarkt afkoelt en de rente zou gaan stijgen, dan ontstaat een ander beeld en zou de timing weleens minder gelukkig kunnen blijken te zijn. 

De andere grote slag wordt geslagen bij het afschaffen van de wet Hillen. Huishoudens zonder hypotheek moeten eigen woningforfait gaan betalen en dit levert 1 miljard euro per jaar op. Een flinke aanslag voor de betrokken huishoudens, maar voor de woningmarkt zijn de effecten gering. Het gaat om huishoudens die heel weinig mobiliteit vertonen op de woningmarkt.

 

Met woningmarktbeleid heeft dit alles weinig van doen. Dat is jammer, want meer ruimte voor bouwlocaties en versterking van de positie van starters op de hypotheekmarkt waren de thema’s waarmee het kabinet de woningmarkt positieve impulsen had kunnen geven, die ook nog eens niets gekost hadden. 

 

Gelukkig was er ook wel degelijk goed nieuws. Het kabinet gaat de komende jaren extra investeren in de infrastructuur. Het gaat om een intensivering van 2 miljard euro in de periode 2018-2020. Dit is substantieel en het betekent dat de groeicijfers voor de GWW die er toch al vrij goed uitzagen nog steviger gaan worden. Zo gaat de infrasector nu ook echt profiteren van het economisch herstel in de komende kabinetsperiode. 

 

Drs. Taco van Hoek is sinds 2006 directeur van het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB). Voordien maakte hij deel uit van de directie van het Centraal Planbureau (CPB).